Kompanija Gebi baštini tradiciju dugu preko tri decenije. Danas proizvodi preko 100 vrsta proizvoda, a zaštitni znak su –  Energofeed, Uni i Ozzy. Iako se relativno  kratko nalazi na domaćem i regionalnom  tržištu, pozicionirana je u samom vrhu u četiri segmenta proizvodnje stočne hrane među domaćim proizvođačima. Put ka vrhu vodio je preko jasne vizije  kontinuiranog razvoja, uz dobar  menadžment i realizaciju planiranih  poslovnih aktivnosti. U tome su svoj doprinos dali i poslovni partneri i kupci koji su na pravi način prepoznali kvalitet Gebi proizvoda, odgovornost u poslovanju  i poštovanje dogovorenih rokova. Gebi želi liderske pozicije i u  drugim oblastima. Pored gotovih smeša, u  savremenoj premiksari proizvodimo i  razne premikse, zatim je tu mlin iz kojeg izlazi brašno “Bački zlatnik”, a na tržištu je sve vidljivija i hrana za kućne ljubimce “Frendy”. Sa dnevnom proizvodnjom i  do 1.000 tona, Gebi danas ostvaruje  godišnju proizvodnju od preko 200  hiljada tona stočne hrane, od čega jednu trećinu plasira na tržište regiona, što ga  čini liderom u proizvodnji stočne hrane u  Srbiji.

tona dnevno

tona godišnje

Vrsta proizvoda

zaposlenih

Posebna izdvojena fabrika za proizvodnju hrane za kućne ljubimce u Pačiru je operativna od 2009. godine. Vidici menadžmenta Gebija se šire i dalje, na proizvodnju stočnog brašna, u pokretanje proizvodnje suncokretove sačme i u otvaranje još jednog pogona za proizvodnju “Frendy” hrane za ljubimce.

2018 © Frendy.rs | Sva prava zadržana

Design by